• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
منوي اصلي


  معرفی

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

  بخش تحقیقات منابع طبيعي 

   

  معرفی بخش و اهداف و برنامه هاي آن:

   

  گرچه با مصوبه مجلس شوراي ملي در سال 1348 ،  قانون تشكيل مؤسسه تحقيقات منابع طبيعي جهت اجرا و ابلاغ مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع به وزارت منابع طبيعي تاسیس گردید ولی 17 سال بعد و در سال 1365 بود که  بخش تحقيقات منابع طبيعي در  اداره كل منابع طبيعي استان کرمان راه اندازی شد. با تشکیل  مركز تحقيقات كشاورزي كرمان در سال 1368 این بخش نیز به تشکل فوق پیوست. در فرازو نشیب تشکیلاتی، دو سال بعد و با بکارگیری نیروهای جوان تحصیل کرده،  یعنی در سال،1370  به مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام كرمان ملحق شد.  دو مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام و تحقيقات كشاورزي  در سال 1380 ادغام گردیدند. هم اکنون؛ در این بخش که یکی از بخش های تحقیقاتی مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان میباشد در عرصه های متنوع  به کار تحقیق  پرداخته می شود.


   

   

  بدیهی است در استانی با مساحت  5/ 17 ميليون هكتار که 7 / 7 ميليون هكتار آن را مراتع،  5 / 1 ميليون هكتارآن را اراضی جنگلی و 3 / 6 ميليون هكتار آن را عرصه هاي بياباني و كويري تشکیل می دهند توقع فلور ی متنوع با  2000 گونه گياهي (شامل عناصر ايرانو- توراني و خليج عمان) را داشته باشیم. گرچه وضعيت فعلي عرصه هاي منابع طبيعي متاثر از بهره برداريهاي بي رويه، كمبود نزولات آسماني و خشكسالي هاي  چند سال اخير مي باشد ولی تا کنون بیش از 300گونه گیاه دارویی  در 12 اقلیم اصلی و فرعی این استان مشاهده شده است.  

  هم اکنون؛ در بخش تحقیقات منابع طبیعی2 نفر دكترا (عضو هيئت علمي )،3 نفر دانشجوي دوره دكترا(عضو هيئت علمي )،  3 نفرکارشناس ارشد(عضو  هیئت علمی) ،2 نفرکارشناس ارشد(غير  هیئت علمی) ،1 نفر دانشجوي کارشناس ارشد،  2 نفر کارشناس و 3 نفر تکنسین در 5گروه: مرتع ، جنگل، گیاهشناسی و گیاهان داروئی ،كشت بافت و بیابان زدائی مشغول فعالیت می باشند. کمابیش مدیریت و نظارت بر یک ایستگاه و 3 پایگاه تحقیقاتی و یک واحد هرباریوم جهت نگهداری گونه های گیاهی  را هم عهده دار است.

  تاپايان سال 1392  تعداد طرح هاي خاتمه يافته 90 طرح مي باشد كه  زمينه هاي جنگل، مرتع، گياهشناسي ،گياهان دارويي، بيابان‌زدايي، حمايت و حفاظت، ژنتيك و فيزيولوژي گياهي و بانك ژن را شامل می شود.

   

   

                                


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0