پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تابلو اعلانات
   
        

آخرین اخبار مرکز
دسته بندی اخبار  

سخنرانی های علمی
     
 
13 مهر 1399 مدیریت مگس میوه مدیترانه ای 
دکتر هادی زهدی (بخش تحقیقات گیاهپزشکی)
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
9 آذر 1399 گونه های مهم جوندگان در استان كرمان 
مهندس مهدی ناصری (بخش تحقیقات گیاهپزشکی)
 
     
     
 
30 آذر 1399 بررسی عملكرد ارقام گندم نان و دوروم در منطقه ارزوئیه كرمان 
دکتر محمدعلی جواهری (بخش تحقیقات زراعی و باغی)
 
     
     
 
14 دی 1399 سرشاخه كاری گردو 
دکتر جواد فرخی (بخش تحقیقات زراعی و باغی)
 
     
     
 
 
     

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0